Visie

Bij Gastouderopvang Eigenwijs krijgt ieder kind veel persoonlijke aandacht van een vaste gastouder en de ruimte om zelf te onderzoeken en ontdekken, waardoor het kind zich in een vertrouwde omgeving en op eigen tempo kan ontwikkelen.
 
De vier pedagogische basisdoelen:

  • een gevoel van emotionele veiligheid bieden
  • gelegenheid tot de ontwikkeling van persoonlijke competenties bieden
  • gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties bieden
  • de kans om zich waarden en normen eigen te maken. Dit noemen we socialisatie.
De kerndoelen zijn zelfstandigheid, zelfredzaamheid, zelfontplooiing, zelfvertrouwen, gevoel van eigen-waarde, sociaal gedrag. 
 
Belangrijke punten hierbij: 
  • Kijken en luisteren naar de behoeften van ieder kind: Elk kind met aandacht volgen en inspelen op wat het kind nodig heeft, ook het kind mee helpen de eigen grenzen op te zoeken om een zelfstandig individu te worden.   
  • Veiligheid en geborgenheid: Een vaste gastouder begeleid met een positieve respectvolle benadering en biedt duidelijke grenzen en structuur, waardoor een kind zich veilig en vertrouwd zal voelen. Een emotionele veiligheid is heel belangrijk voor het optimaal kunnen ontwikkelen van het kind. 
  • Eigen keuzemogelijkheid voor het kind: Met behulp van fysieke ruimte en een breed aanbod van materialen kan ieder kind zijn eigen identiteit ontwikkelen. Er wordt tijdens het spelen gekeken naar wat aansluit bij het ontwikkelingsniveau en de interesse van het kind, en daarop worden gerichte activiteiten en educatieve materialen aangeboden waaruit het kind de keuze kan maken.

© 2014 – 2020 Gastouderopvang Eigenwijs